+3620 208 5858 info@villcontrol.hu

VILLCONTROL

Elektromos kéziszerszámok

Kéziszerszámok,Villamos szerkezetek műszaki biztonsági követelményei

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 1.melléklet (2020.08.03)
6.1.3. A gazdasági célfelhasználású, professzionális alkalmazású villamos üzemű kéziszerszámokat és a SELV, PELV, villamos elválasztás
védelmi módok hordozható tápforrásait erősáramú szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberrel legalább
évenként ellenőriztetni
kell
a következő szempontok szerint:
a) a biztonságot csökkentő esetleges sérülések, kopások feltárása szemrevételezéses ellenőrzéssel, és
b) a gyártói előírásban vagy annak hiányában a termékre vonatkozó termékszabványban meghatározottak alapján szigetelési ellenállás
mérésének elvégzése.
6.1.4. A 6.1.3. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzésének tényét és annak eredményét a villamos biztonsági felülvizsgálat végzője
jegyzőkönyvben rögzíti. Az ellenőrzésen meg nem felelt szerszámot vagy transzformátort nem szabad üzembe helyezni, el kell
különíteni, le kell selejtezni vagy javításra kell küldeni. Javítás után csak a 6.2. pont szerint elvégzett vizsgálatok megfelelő eredménye
esetén szabad üzembe helyezni.
6.2. Javítás utáni vizsgálatra vonatkozó követelmények
6.2.1. Ha a villamos szerkezet bármilyen villamos vagy nem villamos természetű hibáját nem az alkalmazás helyszínén javítják, a javítás
utáni átadást megelőzően szigetelésiellenállás‐mérést kell végezni az áramütés elleni védelem vizsgálati módszerek tárgyú szabványban
foglaltak szerint. Az I. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezet esetén ellenőrizni kell a test és a védőcsatlakozó közötti vezetői
folytonosságot.
6.2.2. A szigetelésiellenállás‐mérés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
6.2.3. A javított villamos szerkezet átadásakor rövid ideig való üzemeltetéssel meg kell győződni arról, hogy az rendeltetésszerűen,
rendellenes jelenségek nélkül működik.
6.2.4. A különféle háztartási és hasonló jellegű készülékek, amennyiben azok gazdasági haszonszerzés céljából történő felhasználása nem
kizárt, valamint a villamos forgógépek javítás utáni állapotára és vizsgálataira vonatkozó követelmények
6.2.4.1. A készülék biztonságos működését befolyásoló rész károsodása, nyilvánvaló alkalmatlansága esetén végre kell hajtani a
szükséges javításokat, módosításokat és vizsgálatokat.
6.2.4.2. Javítás vagy módosítás után az adott készüléknek minden vonatkozásában fenn kell tartani az e rendeletben meghatározott
műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelőség szintjét, a műszaki minőséget és a használhatóságát. A javítás vagy módosítás
után a készülék használata nem lehet veszélyes vagy ártalmas a használójára vagy a környezetére.
6.2.4.3. Javítás vagy módosítás során meg kell tartani az eredeti kúszóáramútra és légközre vonatkozó méreteket; fenn kell tartani az
áramütés elleni védelem, valamint a szilárd testek és a nedvesség behatolása elleni védelem, a mechanikus vagy más egyéb veszélyek
elleni védelem biztosítását.
6.2.4.4. A villamos szerkezetek javítása, módosítása után a következő vizsgálatokat minden esetben el kell végezni:
a) ellenőrzés szemrevételezéssel (épség, csatlakozások, feliratok, tartozékok stb.);
b) védővezető vizsgálata (szemrevételezés, folytonosság, védővezető‐ellenállás mérése);
c) szigetelésvizsgálatok (szigetelésiellenállás‐mérés, villamosszilárdság‐vizsgálatok)

 

Kéziszerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok vizsgálata

A villamos készülékek, kéziszerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok hibavédelmi szempontból történő vizsgálata alapjában véve megegyezik a villamos berendezések hibavédelmi szempontból történő vizsgálatával, ami három fő részből tevődik össze: azonosítás, szemrevételezés és műszeres vizsgálat. A vizsgálandó eszköz azonosítása során fontos megtalálni az adott eszköz gyári-, vagy leltári számát és a rá vonatkozó érintésvédelmi osztály jelét. Önálló gyári-, vagy leltári szám nélküli eszköz vizsgálata esetén az MSZ 4851-5:1991 szabvány 3. pontjának 3.3 alpontja szerint a vizsgálandó eszközt önálló azonosítóval kell ellátni, mely azonosítónak első két számjegye a vizsgálat évét tartalmazza, a felhelyezés legalább olyan tartós legyen, hogy az eszközön fél évig megtalálható legyen az önálló azonosító. Az azonosítást követő szemrevételezés lényege mind szerelői ellenőrzés, mind hibavédelmi szempontból történő felülvizsgálat esetén, hogy a vizsgált eszköz megfelel-e a rá jellemző érintésvédelmi osztály, a vonatkozó szabványok és rendeletek követelményeinek. Utolsó lépésként, ha szerelői ellenőrzésen túl hibavédelmi szempontból történő felülvizsgálat is szükséges, akkor a kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon az adott érintésvédelmi osztályra jellemző műszeres mérés (védővezető folytonosság vizsgálat, szigetelési ellenállás mérése, feszültség mérése) végrehajtása szükséges. Ehhez természetesen meg kell tudni különböztetni az egyes érintésvédelmi osztályokat.

Vizsgálatokat építési területen is elvégzem, előre egyeztetett időpontban. Rövid jegyzőkönyv szolgáltatási idővel!

További szolgáltatások

Fogyasztásmérőhely kiépítése

Villámvédelmi felülvizsgálat

Erős áramú berendezések felülvizsgálata

Robbanásvédelem