+3620 208 5858 info@villcontrol.hu

VILLCONTROL

Érintésvédelmi Felülvizsgálat

Érintésvédelem

Helyszín felmérése után egyösszegű árajánlatot készítek, melyben nincsenek rejtett költségek.

Mit érdemes tudni az érintésvédelmi felülvizsgálatokról? Elvégzésének előírt idejéről, jogszabályairól, szabványairól?

Mi az érintésvédelem?

Az érintésvédelem más szóval: közvetett érintés elleni védelem, vagy az EN 61140 szabvány kifejezésével: “hibavédelem” – azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültségmentes, tehát feszültség alatt nem álló de meghibásodás (általában szigetelési hiba) következtében a földhöz képest veszélyes mértékű feszültség alá kerülő részek érintésekor az áramütés bekövetkezését akadályozzák meg. A szakmai köznyelv hagyományosan a hibavédelmet (a közvetett érintés elleni védelmet) nevezi röviden érintésvédelemnek.

Első ellenőrzés

villamos biztonsági felülvizsgálat:
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (2020.08.03) 2. 2§ 33.
a villamos berendezések olyan részletes ‐ a méréseket és azok
számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó ‐ különleges
erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely
alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti‐e az a vonatkozó szabványok
vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki
előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első
ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során
végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos
berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos
állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát;

Elvégzésének szükséges idejét leíró jogszabály

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet VMBSZ !!!

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 33.§ (3)

Elvégzésének módját leíró előírás

MSZ HD 60364-6:2017 – 61

Időszakos ellenőrzés

 • Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel
 • Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente felülvizsgálat
 • Kommunális és Lakóépületek

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet alkalmazási körébe tartozó lakóépület, kommunális épület, 30 kW-ot meg                nem haladó épület villamos berendezéseken  6 évenként szerelői ellenőzzéssel , ha azonban a vizsgát helyen munkahely is van, akkor a       40/2017. (XII.4.) NGM rendelet      szerint a fogyasztó szabványossági felülvizsgálatot köteles végezni a szabványban előírt gyakorisággal.

Egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálatot kell végezni.

Elvégzésének szükséges idejét leíró jogszabály

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet VMBSZ !!!

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet

22/2005. (XII.21.) FMM rendelet módosított

-23.§ 2 szerelői ellenőrzés

-26.§ 4 szabványossági felülvizsgálatok ideje

Elvégzésének módját leíró előírás

A felülvizsgálatok módjával és általános szabályaival az MSZ 4851 szabványsorozat foglalkozik:

 • MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának ellenőrzése.
 • MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése.
 • MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei.
 • MSZ 4851-4:1989 Feszültségvédő kapcsolás.
 • MSZ 4851-5:1991 Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei.
 • MSZ 4851-6:1973 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. 1000 V-nál nagyobb fesz., erősáramú villamos ber. különl. vizsg. előírásai.

MSZ HD 60364-6-62:2017

LAKÓ ÉS KERESKEDELMI INGATLANOK VÁSÁRLÁS ELŐTTI FELÜLVIZSGÁLATA

Sokszor tapasztaljuk, hogy frissen vásárolt, bérelt ingatlanaik erősáramú berendezései nagyon elavult, rossz állapotban vannak. Mivel a villanyszerelés kimondottan drága kivitelezői munka így ingatlan vásárlása előtti felülvizsgálatunkkal nem érheti meglepetés, komoly anyagi kártól tudják megóvni magukat. Egy szerelői ellenőrzés és egy felülvizsgálat olcsóbb mint egy ingatlan újravezetékezése. Gondolják meg, ne legyenek pénzük ellensége!

Érintésvédelmi érdekességek:

A berendezések-védelmi osztályának fokozata

 • 0. érintésvédelmi osztály: üzemi szigetelésen kívül másmilyen érintésvédelem nincs.
 • I. érintésvédelmi osztály: az üzemi szigetelésen kívül járulékos védelem is van, védővezetékkel van megoldva, ez a nullázás, vagy védőföldelés (nullavezető, vagy földelő vezeték).

Változatok:

 • TN-c (T-föld-terra, N-nulla) rendszer: ez esetben az üzemi nullavezető közös a védővezetővel
 • TN-s rendszer: az üzemi nullavezető a hálózat teljes hosszában elválasztva a védővezetőtől
 • TN-c-s: TN-c és TN-s együttesen

Védőföldelő, közvetve földelt a rendszer

 • II. érintésvédelmi osztály: kétszeres (kettős), vagy megerősített szigetelésű. Tilos földelni. A berendezésen (vagy leírásában) kettős vonal által határolt négyzet jelöli.
 • III. érintésvédelmi osztály: csak és kizárólag törpefeszültség van benne (általában 24 V fázisfeszültség és 42 V vonali feszültség). Egyfázisú rendszerben a feszültség effektív értéke maximum 50 V lehet. Egyenfeszültség esetén, ha hullámossága nem haladja meg a 10%-ot, legfeljebb 120 V lehet. (Az ú.n. fázishasításos (elektronikus áramszaggatásos) rendszereknél ez általában nem teljesül.)

További szolgáltatások

Fogyasztásmérőhely kiépítése

Villámvédelmi felülvizsgálat

Erős áramú berendezések felülvizsgálata

Robbanásvédelem