+3620 208 5858 info@villcontrol.hu

VILLCONTROL

Kábel szigetelésellenállás mérés

Kábelek szigetelési ellenállásmérése

Az MSZ 13207 szabvány szerinti minősítő irat tartalmazza a kábelek szigetelési ellenállásmérés jegyzőkönyvét. Erősáramú kábelnek az minősül, ami közvetlenül földbefektetésre alkalmas az MSZ 13207 szabvány szerint. A kábelszerű vezeték nem minősül kábelnek (NYM-J, MT) ezért az MSZ 13207 szabvány szerinti kábel szigetelési ellenállásmérését sem kell rajtuk elvégezni.A kábel szerkezetétől függően változik a mérés módja. A kábel minden erének szigetelési ellenállását meg kell mérni 1- 4 KV mérőfeszültséggel megfelelő nagy méréshatárú műszerrel. A műszer állandósult értékét kell leolvasni legalább egy perc múlva. Ezt értéket MΩ-ban kell szorozni kábelszakasz Km-ben vett hosszával, majd ezt szintén szorozni kell az (n) korrekciós tényezővel ( kábelhőmérséklet táblázatból). A kapott számszerű értéknek legalább a szabvány alapján a táblázatban meghatározott értéknek kell lennie.Olyan kábelen, amikor minden vezetőér külön árnyékolással van ellátva, az árnyékolás és a vezető ér közt kell szigetelési ellenállást mérni.Fémköpeny szigetelésű kábelen, az összes vezető ér közt és a vezető erek és a fémköpeny közt kell szigetelési ellenállást mérni.Árnyékolás nélküli kábelen a vizsgált vezető ér és a többi összekötött ér közt kell mérni szigetelési ellenállást.A mérést kifelezetten erre a célra kifejlesztett műszerrel végezzük, rövid kábelszakaszok mérésére az univerzális műszerek nem alkalmasak, mivel a méréshatáruk max: 1000 MΩ.Ezt a mérési jegyzőkönyvet nem szabad az MSZ HD 60364 szerinti dokumentációhoz csatolni, mivel oda a villamos berendezések szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyvét kérik.

A villamos berendezések szigetelési ellenállásmérése

Az MSZ HD 60364 szerinti dokumentációhoz szükséges elvégezni a villamos berendezések szigetelési ellenállásmérését. Ha a felülvizsgáló a minősítő iratba beilleszti a kábelek szigetelési ellenállásmérés jegyzőkönyvét, a minősítő irat nem lesz hiteles, mivel nem végzett el minden mérést, ezért a minősítő irat nem kaphat megfelelő minősítést.

A villamos berendezések szigetelésmérése nem csak a kábelek szigetelésméréséből áll. A villamos berendezés több szerkezetből állhat, elosztók, azokat összekötő kábelek stb. Minden szerkezet ami a elektromos energia termelésre, átalakításra, szállításra, felhasználásra szolgál. A szigetelési ellenállásmérést a az aktív vezetők és a földelő vezető között kell elvégezni, amely a földelő berendezéshez csatlakozik. Öt vezetékes rendszerben a nulla vezető is aktív vezető ezért ezeken a helyeken a földelő vezető és a nulla vezető közt is kell szigetelési ellenállást mérni, nem csak a fázisvezetők és a földelővezető között. A PE és a PEN vezető nem számít aktív vezetőnek. A méréshez a vizsgált berendezést az elektromos táplálásról le kell választani, de mivel az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítést nem lehet betartani ezért a mérés feszültség alatti munkavégzés, ezért legalább két embernek kell benne részt venni, és ezt a jegyzőkönyvben is dokumentálni kell. A méréshez a nulla vezetőt a földelő rendszerről le kell választani. A jegyzőkönyvben a pontos számszerű értéket írjunk be, ha a műszer végtelent jelez a méréskór, akkor is számot kell beírni a jegyzőkönyvbe, írjuk be a műszer méréshatárát eredménynek

További szolgáltatások

Fogyasztásmérőhely kiépítése

Villámvédelmi felülvizsgálat

Erős áramú berendezések felülvizsgálata

Robbanásvédelem